Vize naší školy 2020

OSOBNOST - ODPOVĚDNOST - UČENÍ PRO BUDOUCNOST

Kalendář událostí

září 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Aktuální události

Žádné události

Formuláře

Word Plánovaná absence - uvolnění žáka - 1. stupeň

Word Plánovaná absence - uvolnění žáka - 2. stupeň

Word Plánovaná absence - Žádost zákonného zástupce o dlouhodobé uvolnění žáka (na hory, k moři)

WordOmluvenka ze ŠD

Word Samostatný odchod žáka do ŠJ - 1. stupeň - žádost

Word Samostatný odchod žáka do ŠJ - 2. stupeň - žádost

Word Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Word Žádost o uvolnění z předmětu

Word Žádost o dodatečný odklad školní docházky

Word Formulář - posudek o zdravotní způsobilosti - škola v přírodě, lyžařský výcvik, tábor

Word Žádost o pokračování ve školní docházce - pro žáky, kteří dosáhly 10 let povinné školní docházky

WordINFORMACE K POKRAČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PO SKONČENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

WordŽádost o opakování ročníku ze zdravotních důvodů

Word Žádost o přijetí ke školní docházce (přestup z jiné školy)

Word Žádost - odhlášení ze školy

Word Žádost o individuální vzdělávací plán

Word Žádost o komisionální přezkoušení

Word Odvolání proti nepřijetí na střední školu (vzor dopisu)

Word Informace o vydání zápisového lístku Středočeským krajemStředočeský kraj - webové stránky s informacemi

Word Žádost o vydání opisu / stejnopisu vysvědčení

 

Stejnopisem vysvědčení se vydává za ztracené, poškozené vysvědčení. Rozumíme jím opis prvopisu s využitím údajů v třídním výkazu. Vyhotovuje se na tiskopisu platném v době vydání prvopisu. Není-li tento tiskopis k dispozici, vyhotoví se na jiném vhodném tiskopisu.

Opisem rozumíme kopii vysvědčení provedenou na základě předloženého originálu. Vystavuje ho i matrika.

Za opis /stejnopis vysvědčení je stanoven poplatek 100Kč. Úhrada je v hotovosti do pokladny školy.

Historie

Projekty

Vize

Kontakty

Komenského 200, 277 32 Byšice

  • dummy +420 315 696 219

  • sbor.: +420 315 602 024

  • dummy skola@zsbysice.cz

Škola v projektech

Search