Vize naší školy 2020+

OSOBNOST - ODPOVĚDNOST - UČENÍ PRO BUDOUCNOST

Kalendář událostí

duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Aktuální události

Žádné události

Školní projekty

Projekt Národní plán obnovy - Prevence digitální propasti

Název projektu:  Prevence digitální propasti z Národního plánu obnovy

Realizace projektu: Náklady vzniklé od 1.1.2023 do 31.12.2023

Celkové poskytnutá částka: 110.000 Kč

Projekt je zaměřen na poskytnutí finančních prostředků na pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.

PROJEKT "ŠABLONY JAK" - Podpora rozvoje kvality ZŠ a MŠ Byšice JAK 1

Název projektu CZ: Podpora rozvoje kvality ZŠ a MŠ Byšice JAK 1

Název projektu EN: Support of the quality development of Pre-school and Primary School Byšice JAK 1

Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000998

Název programu: Operační program Jan Ámos Komenský

Číslo výzvy: 02_22_002

Název výzvy: Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání

Skutečné datum zahájení: 1.9.2022

Předpokládané datum ukončení: 31.8.2025

Doba trvání projektu: 36 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu3 187 575,00 Kč

V rámci projektu jsou podpořeny aktivity v mateřské škole, základní škole, školní družině a školním klubu

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora (školní psycholog a školní asistent), osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce pracovníků ve vzdělávání a podpora žáků s OMJ.

Projekt DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Doučování žáků školy

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Na realizaci projektu "Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Škola obdržela finanční prostředky:

 • na období leden až srpen 2022 ve výši 102.700 Kč
 • na období září až prosinec 2022 ve výši 65.400 Kč
 • na období leden až srpen 2023 ve výši 106.560 Kč.

Prostředky budou využity na následující aktivity:

1. individuální doučování žáků

2. skupinové doučování žáků

Doučování realizují pedagogičtí pracovníci školy.

Veškeré informace o projektu jsou dostupné na: https://doucovani.edu.cz/

 „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

PLAKÁT K PUBLICITĚ

PROJEKT "Dětský klub a příměstské tábory" - VÝZVA OPZ č.4 Podpora rodiny

Název projektu CZ: Dětský klub a příměstské tábory

Název projektu EN: Children's club and suburban camps

Registrační číslo projektu dle MS2014+:  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0012749

Název programu: OP Zaměstnanost

Číslo výzvy: 826/03_16_047/CLLD_16_02_079

Název výzvy: Mladoboleslavský venkov z.ú. - Výzva OPZ č. 4 - Podpora rodiny II.

Skutečné datum zahájení: 1. 4. 2020

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 33

Celkové způsobilé výdaje projektu: 917 431,25 Kč

Předmětem projektu je vybudování a provozování školního klubu a provoz příměstských táborů v době školních prázdnin, při ZŠ Byšice.

1) Dětský klub - vznikne při ZŠ Byšice. Bude v provozu každý školn den po skončení výuky, resp. po skončení provozní doby školní družiny do 18:00 hodin.

2) Příměstké tábory - realizace příměstkých táborů v době školních prázdnin.

PROJEKT "ŠABLONY 3" - PODPORA KVALITY ZŠ A MŠ BYŠICE 3 - VÝZVA Č. 02_20_080

Název projektu CZ: Podpora rozvoje kvality ZŠ a MŠ Byšice 3

Název projektu EN: Support of the quality development of Pre-school and Primary School Byšice 3

Registrační číslo projektu dle MS2014+:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_80/0019254

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_20_080

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Podpora škol formou projektů

zjednodušeného vykazování

Skutečné datum zahájení: 1.2.2021

Předpokládané datum ukončení: 31.1.2023

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Celkové způsobilé výdaje projektu: 912 264,00 Kč

V rámci projektu jsou podpořeny aktivity v mateřské škole a základní škole.

Aktivity projektu - přehled zvolených šablon:

 MŠ                                                  

3.I/1        Školní asistent – personální podpora MŠ

3.I/6        Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/ školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

3.I/9        Projektový den ve výuce

 

ZŠ                                                                                          

3.II/1       Školní asistent – personální podpora ZŠ

2.II/3       Školní psycholog – personální podpora ZŠ

3.II/9       Využití ICT ve vzdělávání c) 32 hodin – Realizovaná výuka ICT

3.II/11    Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

3.II/12    Projektový den ve výuce – (povinná aktivita) – Realizovaný projektový den

PROJEKT "ŠABLONY 2" - PODPORA KVALITY ZŠ A MŠ BYŠICE 2 - VÝZVA Č. 02_18_063

Název projektu CZ: Podpora rozvoje kvality ZŠ a MŠ Byšice 2

Název projektu EN: Support of the quality development of Pre-school and Primary School Byšice 2

Registrační číslo projektu dle MS2014+:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_63/0011194

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_063

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Podpora škol formou projektů

zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Skutečné datum zahájení: 1.2.2019

Předpokládané datum ukončení: 31.1.2021

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 984 568,00 Kč

V rámci projektu jsou podpořeny aktivity v mateřské škole, základní škole, školní družině a ve školním klubu.

 

Aktivity projektu - přehled zvolených šablon:

       

2.I/1

Školní asistent – personální podpora MŠ

2.I/8

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/ školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.I/11

Využití ICT ve vzdělávání d) 16 hodin

 

     

2.II/3

Školní psycholog – personální podpora ZŠ

2.II/6

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, ICT, Inkluze

2.II/7

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce DVPP v rozsahu 8 hodin

2.II/9 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.II/14

Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ

2.II/18

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/21

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

ŠD

 

     

2.V/1

Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK

2.V/6 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.V/11

Klub pro účastníky ŠD/ŠK

ŠK

 

 

 

 

2.V/4

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - všechny varianty, kromě e) Inkluze

2.V/4 e

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - varianta e) Inkluze

2.V/6 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.V/8 

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK

2.V/10

Využití ICT ve vzdělávání b) 48 hodin

2.V/11

Klub pro účastníky ŠD/ŠK

PROJEKT - PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

Od ledna 2017 do května 2017 probíhal v Byšicích projekt Příběhy našich sousedů. Díky podpoře obce Byšice se do projektu zapojilo osm žáků ze ZŠ Byšice pod vedením dvou pedagogů. V projektu byli nahráni dva pamětníci se vztahem k Byšicím. Zapojení ZŠ Byšice bylo dojednáno se zástupci obce Byšice a vedením ZŠ Byšice ještě před zahájením projektu. S tím, že v rámci tohoto běhu se uskuteční stejný projekt ve Mšeně.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

PROJEKT "ŠABLONY 1" - PODPORA KVALITY ZŠ A MŠ BYŠICE - VÝZVA Č. 02_16_22

Název projektu CZ: Podpora rozvoje kvality ZŠ a MŠ Byšice

Název projektu EN: Support of the quality development of Pre-school and Primary School Byšice

Registrační číslo projektu dle MS2014+:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003520

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů

zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Skutečné datum zahájení: 1.2.2017

Datum ukončení: 31.1.2019

Doba trvání (v měsících): 24

Projekt podán dne 31.10.2016

Celkové způsobilé výdaje projektu: 966 763,00 Kč

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 

Aktivity projektu:

Přehled zvolených šablon v MŠ:

I/2.2

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin

2

I/2.3

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská pregramotnost – zvoleno 3x, Matematická pregramotnost – zvoleno 3x, Inkluze-nezvoleno)

6

I/2.5

Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize

1

I/2.6

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

6

I/3.3

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

3

Přehled zvolených šablon v ZŠ:

II/1.3

Školní psycholog – personální podpora ZŠ

24

II/2.2

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin varianty: Čtenářská gramotnost - zvoleno 2x, Matematická gramotnost - zvoleno 3x

5

II/3.3

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

3

PROJEKT - PŘÍRODNÍ ŠKOLNÍ ZAHRADA

CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu „Přírodní školní zahrada“ bylo vytvoření příjemného prostředí, které bude sloužit mateřské škole k výchově a rozvoji dovedností dětí.

NÁKLADY PROJEKTU:

Škola na tento projekt získala dotaci z Programu 2017 z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2017 na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve výši 430.000Kč.

Celkové náklady projektu byly 491.817Kč.

Na projektu se podílela obec Byšice 12% finanční spoluúčastí (z rozpočtu kapitoly školství).

ŠKOLNÍ ZÁHONKY – ENVIRONMENTÁLNÍ ČÁST ZAHRADY:

Na školních záhoncích děti získávají poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolní prostředí. Učí se starat o rostliny, zacházet s jednoduchým zahradním náčiním a zároveň pozorovat životní cyklus rostlin v přírodě.  Hmyzí domeček slouží k pozorování života hmyzu a zároveň povede děti ke kladnému vztahu k přírodě.

PROSTOR PRO VÝUKU – VÝUKOVÁ ČÁST ZAHRADY:

Při venkovní výuce v altánu s lavicemi lze využít množství podnětů i různých přírodních materiálů. Dochází k rozvoji smyslového vnímání dětí, poslouchání zvuků v přírodě (i s pomocí velkého xylofonu) a rozvoji jemné motoriky. Důležitá je vlastní zkušenost a prožitek.  Altán slouží i jako prostor pro výstavku prací dětí nebo jako místo pro akce s rodiči (např. velikonoční dílny, dlabání dýní, podzimní tvoření). Kryté prostředí s posezením slouží i jako relaxační místo pro děti (možnost volného kreslení či pouze odpočinku) a  pro dopolední i odpolední svačinku.

ROZVOJ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ A OBRATNOSTI DĚTÍ – HRACÍ ČÁST ZAHRADY:

Herní prvky podporují  rozvoj pohybových dovedností a obratnosti dětí. K tomuto účelu slouží dřevěná kláda, lanové prvky, houpačky, branky s basketbalovým košem. Zvolený obnovitelný zdroj – dřevo, z kterého jsou herní prvky vyrobeny, je pro děti velmi příjemné na dotek.

Projekt „Přírodní školní zahrada“ byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

 

PROJEKT NAUČNÁ STEZKA BYŠICEMI

Vážení spoluobčané,

žáci 9. ročníku ZŠ a MŠ Byšice v hodinách přírodopisného semináře zpracovali koncept první naučné stezky v naší obci.

MAPA

Webové stránky projektu: http://naucna-stezka-bysice.webnode.cz/

Tato 8 kilometrů dlouhá stezka vás provede nejvýznamnějšími místy Byšic. Trasa je vhodná jak pro pěší vycházku, tak pro jízdu na kole.
Cestou potkáte 11 tabulí s informacemi, fotografiemi a QR kódy. QR kódy vám umožní načtení veškerých informací do chytrého telefonu nebo tabletu.

Více zde: https://naucna-stezka-bysice.webnode.cz/

Tato 8 kilometrů dlouhá stezka vás provede nejvýznamnějšími místy Byšic. Trasa je vhodná jak pro pěší vycházku, tak pro jízdu na kole. Cestou potkáte 11 tabulí s informacemi, fotografiemi a QR kódy. QR kódy vám umožní načtení veškerých informací do chytrého telefonu nebo tabletu.

Hlavním cílem je připomenout historický a současný vývoj našeho bydliště a vybudovat ideální prostředí pro volnočasové aktivity v přírodě. Dále také nabídnout široké veřejnosti informace o obci od historie po současnost, vyzdvihnout některá místa v obci. Přilákat obyvatele okolních obcí a zvýšit tím turistický ruch v obci.

Dalším cílem bylo  zapojit do této aktivity žáky 9. ročníku v předmětu přírodopisný seminář.

Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kteří přispěli ke zdárnému naplnění tohoto projektu. Za ZŠ a MŠ Byšice Ing. Martina Hrabáková

Seznam tabulí:

 1. Mapa trasy
 2. Historie obce
 3. Historie školy
 4. Škola dnes
 5. Kostel svatého Jana Křtitele
 6. Židovský hřbitov
 7. Zámek
 8. Starý mlýn
 9. Mlýn Lejkov
 10. Čistírna odpadních vod
 11. Průmysl a služby v Byšicích

PROJEKT PODPORY ČTENÁŘSTVÍ A ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

Celospolečenské úsilí o zvýšení čtenářské gramotnosti a vzrůst čtenářství se stále odráží i ve vzdělávacím procesu na ZŠ a MŠ Byšice. Jsou činěny následující kroky:

- ŠKOLNÍ KNIHOVNA - s pravidelnou výpůjční dobou. Zapůjčení knih bylo realizováno nejen ze školního fondu, ale též v rámci spolupráce s Městskou knihovnou Mělník z jejích fondů. Provoz zajišťuje Dagmar Lukáčová.

- LITERÁRNÍ ČAJOVNA www.ctenarstvibysice.estranky.cz :

Pohádkové ráno - úterý 7.00 - 7.45 Mgr. Miloslava Houšková

Čtenářský klub - čtvrtek 7.00 - 7.45 Mgr. Kristýna Jodlová

 

 1. - PRAVIDELNÝ NÁKUP KNIH ŠKOLOU A DOPLŇOVÁNÍ KNIŽNÍHO FONDU:pro možnost výpůjčky v čajovně či v knihovně a pro práci ve vyučovacích hodinách.
 2. - SPOLUPRÁCE s Albatros Media, a. s., Knižním klubem Mladé fronty.

- ORGANIZACE NOCI S ANDERSENEM

- ORGANIZACE BESED SE SPISOVATELI - ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SE SPISOVATELKOU Petrou Braunovou

Historie

Projekty

Vize

Kontakty

Komenského 200, 277 32 Byšice

 • dummy +420 315 696 219

 • sbor.: +420 315 602 024

 • dummy skola@zsbysice.cz

Škola v projektech

Search