Vize naší školy 2020+

OSOBNOST - ODPOVĚDNOST - UČENÍ PRO BUDOUCNOST

Kalendář událostí

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Aktuální události

Žádné události

Školní družina - 1. oddělení

 Plán na měsíc květen 2024 – 1.oddělení

30.5. 2024 – divadelní představení v kinosále 0Ú Byšice            

 • Společenská výchova 

Rozvíjení kamarádských vztahů, péče o zdraví, hygiena 

Projekt "Týden společenských her"

Projekt „Moje maminka“

12.5. Den matek – povídání si s dětmi o mamince, jaká je moje maminka,                                                                                               jak pomáhám své mamince. Kdy se slaví tento svátek?

15.5 – Mezinárodní den rodiny – význam rodiny, povídáme si o rodině,                                                                                              o sourozencích, představíme si pantomimicky povolání rodičů

 • Výtvarná činnost

 Kreslení portrétu maminky, malá výstavka 

 Hra s barvami – vybarvování motýlků, sluníče

představivosti, fantazie, osvojení si jedné z výtvarných technik, práce v kolektivu

 • Pracovně-technická činnost

Výroba překvapení pro maminku tulipánky v květináči s tajenkou (rozvoj tvořivosti) 

Výroba papírových sluníček a motýlků            

 • Koloběžkiáda

Soutěž v jízdě zručnosti na koloběžce-nejlepší a nejšikovnější závodníci budou odměněni

 • Přírodovědná činnost

Sledujeme změny ročního období, chráníme přírodu, třídíme odpad, udržujeme pořádek v okolí školy                    

 • Tělovýchovná a pohybová činnost

V případě vhodného počasí každý den jsme s dětmi venku. K pobytu využíváme hřiště před školní jídelnou, park před školou, školní zahradu, na které si děti hrají na průlezkách, houpačkách a lanovce, rozvíjí svou tvořivost na pískovišti. Chodíme na vycházky po okolí.

Vychovatelky: Purašová Lenka a Kulmanová Eva     

Plán na měsíc duben 2024- 1.oddělení

 Projekt: „Duben – měsíc bezpečnosti“                                            

V pátek 5.4. – Eko akce: „Ukliďme Česko úklid v okolí školy, jídelny, na školní zahradě, v přilehlých parčících.

Úterý 30.4 - „Rej čarodějnic“ - čarodějnické odpoledne plné překvapení. Po dobré zkušenosti z loňského roku se uskuteční opět ve spolupráci se školním parlamentem.                                                                                   

 • Společenská výchova + dopravní činnost
 • Povíme si o možnostech a druzích dopravy. Probereme povinné vybavení kola, jak má být vybaven cyklista.           Formou her a aktivit si procvičíme bezpečné chování v některých dopravních situacích. Jak se chová chodec na chodníku a při přecházení vozovky.
 • Výtvarná činnost                                                                                                                                                        Vybarvování obrázků dopravních prostředků.                                                                                                          Vybarvování obrázků malých čarodějnic.Výtvarná soutěž.
 • Pracovně – technická činnost                                                                                                                                            Budeme vyrábět papírové lodičky a parníky. Ze stavebnic děti budou vytvářet různé druhy dopravních prostředků dle svých schopností a fantazie. Výroba dopravních značek. Výroba malých čarodějnic na koštěti (kartony, čtvrtky, látky, větvičky)
 • Tělovýchovná + hudebně-pohybová činnost                                                                                                                       Každý den pobyt venku dle počasí pohybové hry v parku před školou. Hry a soutěže na školní zahradě, hry na prolézačkách a skluzavce, jízda na lanové dráze. Budeme procvičovat házení a chytání míče při hře "Vracečka". Společné hry dle výběru žáků. Tancování s Míšou, na písničky Just Dance. Taneční hra na sochy.
 • Koloběžkiáda
 • Přírodovědná a vlastivědná činnost                                                                                                                              Vycházky-pozorování a určování jarních květin. Změny v přírodě v období jara. Povídání si o zajímavostech v naší obci Byšice. Orientace v mapě Byšic spojená s vycházkou po obci.

Vychovatelky: Lenka Purašová a Eva Kulmanová

 Plán na měsíc březen 2024 - 1. oddělení

 

 • Společenská činnost                                                                                                                 Zahájení projektu „Březen–měsíc knihy“ – práce s knihou, jak správně s ní zacházet. Nejoblíbenější kniha, pohádka, pohádková postava. Čtení z nejoblíbenějších knížek dětí (spolupráce se školní knihovnou). Beseda ve školní knihovně.

          8.3. – Mezinárodní den žen        

         12.3. 2024 (12:30 – 13:30) - Beseda ve školní knihovně 

          Rozloučení se s paní Zimou                                                                                             

 •  Pracovně – technická činnost  Výroba záložek do knížek. Výroba prvních jarních květin (sněženky, narcisky). Tulipány z barevných papírů pro maminky k MDŽ. Výroba Moreny (prostěradlo, dřevěný kříž, výplň hlavy)                                                                                      Projekt: Sluníčkový týden  výroba různých druhů sluníček, zpívání písniček   o sluníčku, soutěže se sluníčky.
 • Výtvarná činnost                                                                                                                                Jarní obrázky – vyjádření jara barvami. Vybarvování připravených jarních obrázků, květin pro maminky k MDŽ. Malování pláště pro Morenu.
 • Tělovýchovná činnost                                                                                                                       Sportování v tělocvičně. Míčové hry na školním hřišti. Pohybové hry na školní zahradě, dovádění na průlezkách, houpačky lanová dráha.
 • Přírodovědná činnost                                                                                                                          První jarní den - pozorování probouzející se přírody na začátku jara, změny v tomto období, změny počasí. Jak se správně oblékat? Den vody – projektový den. Vycházky.
 • Společenské hry                                                                                                                                   Kuba řekl. Double. Farmář. Cink. Hry s farmou a zvířátky. Pexeso.

     Vychovatelky: Lenka Brabencová a Eva Kulmanová     

Plán činností na měsíc leden 2024 – 1. oddělení

 • Společenská výchova                                                                                Přivítání se s dětmi po prázdninách. Povídání si o prožití vánočních prázdnin a vánočních svátků. Co mi udělalo největší radost pod vánočním stromečkem   pantomima. Tři králové: vyprávění legendy.                                                                                    
 • Vícedenní projekt:“Tři králové ve ŠD“                                                    Legenda, vyprávění, interaktivní tabule – pohádka - Chaloupka na vršku „Jak to bylo na Tři krále“Projekt se prolíná těmito činnostmi – výtvarná, hudebně-pohybová, pracovně-technická, tělovýchovná + společenská výchova

           Závěr projektu - malá královská hostina (datum bude upřesněn)

 • Výtvarná činnost + pracovně-technická činnost                                        Výroba tří králů, královské koruny. Vybarvování omalovánek Tří králů. Zimní obrázky.                                                                                              Sněhový sochař a malíř-stavby ze sněhu, malování do sněhu (v případě vhodných sněhových podmínek)
 • Hudebně – pohybová činnost                                                                        Koleda Tří králů (společně se naučíme slova)                                                Taneční hra na královské hostině – královské sochy                              Taneční soutěž
 • Tělovýchovná činnost                                                                                      Společné královské hry v tělocvičně (chytaná v kruhu, kdo honí.) Různé soutěže a hry venku. V případě vhodných sněhových podmínek – hrátky na sněhu, stavění sněhuláků – soutěž. Pohybové hry na školní zahradě  

          Týdenní projekt: "Tam a zpátky za zvířátky"                                                            Ukázky obrázků zvířátek žijících v přírodě                                                                      Poznávání zvířátek podle zvuků, podle stop.                                                                   Malování zvířátek, vybarvování předtištěných obrázků.                                               Písničky a tanečky. Vycházka do Byšického lesa, odneseme zvířátkům                      nějaké dobroty (kukuřice, mrkev, jablka ..) 

        

Vypracovaly Lenka Babencová a Eva Kulmanová

 

         Plán činností na měsíc prosinec 2023 – 1.oddělení

 

5.12. – Čertí nadílka - čertovská stezka spojená s překvapením

21.12. – zpívání vánočních koled v doprovodu Aničky Čejkové                         5.12. – Projekt: „Čertoviny ve školní družině“

Společenská výchova

 • Adventní čas – povídání si s dětmi o vánočních tradicích a zvycích.
 • Mikulášské a čertovské básničky, nácvik na čertí nadílku
 • Povídání o Mikulášovi

Týdenní projekt: „Čertoviny ve školní družině“  

 • Hry, soutěže – čertovský bowlink, skoky v pytlích
 • Výroba čertů a andělů z barevných papírů a čtvrtek
 • Povídání si o čertech, ukázky na interaktivní tabuli
 • Čertovské rejdění - podle vybranných písniček.
 • Pracovní listy

Hudebně - pohybová činnost

 • Zpívání vánočních písniček a koled
 • Poslech vánočních koled
 • Taneční hra na sochy                                   

Pracovně-technická činnost

 • Vánoční dílna – výroba vánočních přáníček
 • Výroba dárků pro rodinné příslušníky

Přírodovědná činnost

 • Vycházky spojené s pozorováním změn v přírodě v zimním

          období. Vycházka za zvířátky – půjdeme s dětmi do lesa odnést

           zvířátkům nějaké dobroty   

Výtvarná činnost

 • Vybarvování obrázků s vánoční tématikou, vánočních stromečků a ozdob.
 • Vybarvování četovských omalovánek
 • Malá výtvarná soutěž

Tělovýchovná činnost                                                                                                                                                                           Hry a soutěže v tělocvičně. V případě příznivého počasí hry na zahradě.

Rekreačné odpoledne

 • Vycházky
 • Četba knihy „Žofinka Ofinka“
 • Společné klidové hry na koberci

                    

        Vychovatelky: Lenka Purašová a Eva Kulmanová                                         

 

Plán na měsíc listopad 2023 – 1. oddělení

8.11. Halloweenské řádění-projektové odpoledne

Společenská výchova

Zdokonalujeme správné stolování, hygienické návyky a sebeobsluhu. Seznámení dětí s legendou o Martinovi – pranostiky (11.11. Svátek svatého Martina)                                                                                                                                                                                                         

Ostatní činnosti: 

 Několikadenní projekt: „Svatý Martin“ malování, výroba, pracovní listy, dokreslování obrázků

Zahájení projektu „Podzim-PODZIMNÍČEK“

Výtvarná činnost

Vybarvování předtištěných podzimních obrázků, barvy podzimu – hra s barvou (pozadí na podzimní obrázky), obtisky listů, přírodnin, vytváření obrázků v přírodě z nalezených přírodnin.

Pracovně – technická činnost

Podzimní tvoření-výroba podzimních stromů, výroba svatomartinské husy, podzimní obrázky,

růžičky z javorových listů, výroba na vánoční jarmark, spolupráce s třídními učitelkami.

Přírodovědná činnost

Přírodovědné vycházky, pozorování podzimní přírody, změny v tomto období. Sběr různých přírodnin. Poznáváme stromy podle listů a plodů.

Vlastivědná činnost + dopravní činnost

Povídání si o důležitých budovách v obcích. Vycházka-seznámení se s těmito budovami v obci Byšice. Znalost dopravních značek v obci. Plnění různých úkolů.

Tělovýchovná činnost

Pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu, míčové a společné hry na školní zahradě i v tělocvičně, sportování na školním hřišti.

Společenské,stolní a didaktické hry

Vychovatelky: L. Purašová a Eva Kulmanová                                                              

                                                                            

 

 

Plán činností na měsíc říjen 1. oddělení 2023    

Podzimní prázdniny - čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2023

22. 10. „DEN STROMŮ“

Společenská výchova

 • Věnujeme se a navazujeme na návyky, které si děti přinesly ze školky, jak se chováme ve školní jídelně (správně sedíme u stolu, správně používáme příbor, nemluvíme s plnou pusou…).  

 Ostatní činnosti

Pokračování v projektu „Týden s Večerníčkem“ – dokončení soutěže ve hře pexeso, výroba večerníčkové záložky

„Večerníčkova stezka“závěr projektu

Pracovně–technická činnost

 • Výroba obrázků s houbami
 • Výroba papírových vlaštovek
 • Stavby na pískovišti – soutěž, rozvoj fantazie
 • Výroba papírových dýní

Soutěže

Vlaštovkiáda soutěž o nejdelší let papírové vlaštovky  

Nejlepší stavitelstavby ze stavebnic, stavby na pískovišti

Nejpovedenější dýní

Výtvarná činnost

 • Vybarvování podzimních předtištěných obrázků.   
 • Hra s podzimními barvami – pozadí k houbovým obrázkům
 • Vybarvování a malování dýní

Dopravní činnost

 • důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci. Připomenutí pravidel silničního provozu, chůze po chodníku. Určování dopravních značek v okolí školy.

Přírodovědná činnost 

 • Vycházky po okolí. Pozorování změn v přírodě v období podzimu. Poznávání a určování hub dle atlasu, PC  

Tělovýchovná činnost   

 • Každý den pobyt venku. Sportování a dovádění na školní zahradě. Vycházky spojené s pohybovými hrami a soutěžemi.

 

Vychovatelky: Brabencová Lenka a Kulmanová Eva

 

Plán na měsíc září 2023 – 1.oddělení

Společenská výchova

 • Naše škola není bludiště - poznáváme naší školu, zjišťujeme, kdo všechno ve škole pracuje a kde ho najdeme.
 • Seznamujeme se s novými kamarády, s danými pravidly v kolektivu školní družiny, učíme se slušnému chování k sobě navzájem. Společné hry.
 • Poučení žáků   o chování a bezpečnosti při všech činnostech školní družiny, při přecházení do školní jídelny a při společném stravování. Postupně seznamujeme žáky s vnitřním řádem školní družiny.
 • Vedeme žáky k samostatnosti, k dodržování základních hygienických návyků a pravidel ve školní družině i v jídelně.

Různé činnosti

Zahájení týdenního projektu: "PLODY PODZIMU" (ovoce)                       

Soutěže – „Sběr podzimního ovoce“(papírové šablony) „Tajemství chutí“(ochutnávání podzimního ovoce)                                                                                                                                                    

 • Výtvarná činnost                                                                                                                                Malování obrázků s podzimní plody (ovoce). Hra s barvami dle fantazie žáků. Ilustrace obrázků k četbě knihy. Spojování a vybarvování plodů podzimu.                             
 • Pracovně-technická činnost                                                                                                           Výroba jablíček s červíkem (trhaná technika). Zavařování (jablka,hrušky, barvy, obtisky). Výroba srdíček pro Klaudiánovu nemocnici v Mladé Boleslavi.
 • Týden s "Večerníčkem" Malování, čtení, skládání puzzlí, večerníčkové pexeso, vyrábění záložek, skládání papírových čepic. Závěr projektu „večerníčkova stezka“ - hledání ztracených večerníčkových pohádek. V případě špatného počasí – pohádkový rej v malé tělocvičně
 • Přírodovědná činnost

          Vycházky spojené s pozorováním přírody, poznáváním přírodnin a práce s nimi. Roční                  období – jejich znaky.  Pracovní listy.

 • Dopravní činnost  Bezpečná cesta do školy, ze školy – učíme žáky správně přecházet přes vozovku, základní pravidla silničního provozu, pravidla chůze po chodníku. Dopravní značky v okolí školy
 • Tělovýchovná činnost                                                                                                                     Míčové a pohybové aktivity. Společné hry a soutěže na školní zahradě i v tělocvičně. Vycházky. Sportovní soutěže

          Vychovatelky: Lenka Brabencová a Eva Kulmanová

Historie

Projekty

Vize

Kontakty

Komenského 200, 277 32 Byšice

 • dummy +420 315 696 219

 • sbor.: +420 315 602 024

 • dummy skola@zsbysice.cz

Škola v projektech

Search