Vize naší školy 2020+

OSOBNOST - ODPOVĚDNOST - UČENÍ PRO BUDOUCNOST

Kalendář událostí

květen 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Aktuální události

Žádné události

Školní družina - 1. oddělení

 

 

 Plán na měsíc květen 2021 – 1.oddělení

 • Společenská výchova

Rozvíjení kamarádských vztahů, péče o zdraví, hygiena

14.5. Den matek – povídání si s dětmi o mamince, jaká je moje maminka, jak pomáhám své mamince. Kdy se slaví tento svátek?                                                                                                       15.5 – Mezinárodní den rodiny – význam rodiny, povídáme si o naší rodině, rodičích, o sourozencích, představíme si pantomimicky povolání rodičů

 • Výtvarná činnost

Moje maminka“ – malování obrázků maminky, malá výstavka

Vybarvování motýlků, hra s barvami

 • Pracovně-technická činnost

Výroba překvapení pro maminku(tvořivost), přáníčka pro maminky.

 • Motýlkovánímotýlkové tvoření
 • „Duhový chodník“- malujeme na chodníky (rozvoj jemné motoriky, rozvojpředstavivosti, fantazie, osvojení si jedné z výtvarných technik, práce v kolektivu
 • Koloběžkiáda

Soutěž v jízdě zručnosti na koloběžce-nejlepší a nejšikovnější závodníci budou odměněni

 • Přírodovědná činnost

Sledujeme změny ročního období, chráníme přírodu, třídíme odpad, udržujeme pořádek

                                   

 • Tělovýchovná a pohybová činnost

V případě vhodného počasí každý den jsme s dětmi venku. K pobytu využíváme hřiště před školní jídelnou, park před školou, školní zahradu, na které si děti hrají na průlezkách, houpačkách a lanovce, rozvíjí svou tvořivost na pískovišti. Chodíme i na vycházky po okolí.

Vychovatelky: Purašová Lenka a Kulmanová Eva     

Plán na měsíc duben 2023- 1.oddělení

 Projekt: „Duben – měsíc bezpečnosti“  

Projekt „Velikonoce“ - velikonoční dílna 

Den Země – úklid v okolí školy, jídelny, na školní zahradě, v přilehlých parčících.

Čtvrtek 27.5 - „Rej čarodějnic“ - čarodějnické odpoledne plné překvapení. Po dobré zkušenosti z loňského roku se uskuteční opět ve spolupráci se školním parlamentem.                                                                                                                                                                                                

 • Společenská výchova + dopravní činnost

Seznámíme se s velikonočními zvyky a tradicemi. Řekneme si velikonoční koledy. Povíme si o možnostech a druzích dopravy. Probereme povinné vybavení kola, jak má být vybaven cyklista. Formou her a aktivit si procvičíme bezpečné chování v některých dopravních situacích. Jak se chová chodec na chodníku a při přecházení vozovky.

 • Výtvarná činnost

Vybarvování obrázků dopravních prostředků. Vybarvování obrázků malých čarodějnic. Výtvarná soutěž.

 • Pracovně – technická činnost

 Budeme vyrábět papírové lodičky a parníky. Ze stavebnic děti budou vytvářet různé druhy dopravních prostředků dle svých schopností a fantazie. Výroba dopravních značek. Výroba malých čarodějnic na koštěti (kartony, čtvrtky, látky, větvičky)

 • Tělovýchovná + hudebně-pohybová činnost

Každý den pobyt venku dle počasí pohybové hry v parku před školou. Hry a soutěže na školní zahradě, hry na prolézačkách a skluzavce, jízda na lanové dráze. Budeme procvičovat házení a chytání míče při hře "Vracečka". Společné hry dle výběru dětí. Tancování s Míšou, na písničky Just Dance. Taneční hra na sochy.

 • Přírodovědná a vlastivědná činnost

Vycházky-pozorování a určování jarních květin. Změny v přírodě v období jara. Povídání si o zajímavostech v naší obci Byšice. Orientace v mapě Byšic spojená s vycházkou po obci.

Vychovatelky: Lenka Purašová a Eva Kulmanová

 

 Plán na měsíc březen 2023 -1. oddělení

 

 • Společenská činnost

         Zahájení projektu „Březen–měsíc knihy“práce s knihou, jak správně s ní zacházet. Nejoblíbenější kniha, pohádka,pohádková postava. Čtení z nejoblíbenějších knížek dětí (spolupráce se školní knihovnou). Beseda ve školní knihovně.

        8.3. – Mezinárodní den žen        

        Den učitelů – povídání si o tomto svátku.                                                                      

        Beseda ve školní knihovně: středa 15.3.    

        Rozloučení se s paní Zimou

 

 • Pracovně – technická činnost Výroba záložek do knížek. Výroba prvních jarních květin (sněženky, narcisky, tulipány – barevné papíry, odličovací tampony, obaly od vajíček). Výroba květiny k MDŽ.

          Výroba Moreny (prostěradlo, dřevěný kříž, výplň hlavy)

          Projekt: Sluníčkový týden – výroba různých druhů sluníček, zpívání písniček o sluníčku, soutěže se sluníčky, složení básničky o sluníčku

 • Výtvarná činnost                                                                                                                Rozloučení se s paní Zimou

          Jarní obrázky – vyjádření jara barvami. Vybarvování připravených jarních obrázků, květin pro maminky k MDŽ. Malování pláště pro Morenu.

 • Tělovýchovná činnost

          Sportování v tělocvičně. Míčové hry na školním hřišti. Pohybové hry na školní zahradě, dovádění na průlezkách, houpačky lanová dráha. Soutěže se sluníčkem.

 • Přírodovědná činnost

          První jarní den-pozorování probouzející se přírody na začátku jara, změny v tomto období, změny počasí. Jak se správně oblékat? Den vody – projektový den. Vycházky.

 

 • Společenské hry

          Kuba řekl. Double. Farmář. Cink. Stavby z kostiček. Hry s farmou a zvířátky. Risk.

          Bingo. Mám Tě (mouchy).

 

Vychovatelky: Lenka Purašová a Eva Kulmanová     

 

                                                                     Plán na měsíc únor 2023 – 1. oddělení

      Jarní prázdniny 13.2. – 17.2. 

 • Společenská výchova „Poznejme se lépe navzájem“

Zaměříme se na zlepšení vztahů mezi kamarády a spolužáky formou kontaktních her.

Projekt „Valentýn“ – valentýnské odpoledne (navázání na dopolední                                                                                                                                                      projekt 1.A). Výroba valentýnek.                                                                                              

Masopust – povídání si s dětmi o tradicích, zvycích a masopustních maskách (ukázky na PC)

 • Pracovně–technická a výtvarná činnost         

Budeme společně vyrábět různé druhy obličejových masek a škrabošek na náš karneval ve školní družině.                                 Čeká nás vybarvování obrázků s tématem karneval, masopust.                                            

                                                                                            

 • Dětský karneval ve školní družině (datum bude upřesněn)

Budeme spolu soutěžit, tančit, hrát si a dovádět. Za výkony v různých soutěžích jsou připraveny drobné odměny.                      

Nebude chybět ani občerstvení.

 

 • Tělovýchovná činnost

Každý den pobyt venku. Vycházky po okolí, různé pohybové soutěže. Míčové hry na zahradě školy, v parku nebo před školní jídelnou (dle počasí).

 

 • Přírodovědná činnost – projekt: “Tam a zpátky za zvířátky“ (projekt se nekonal z důvodu velké absence žáků)

 Zaměříme se na zvířátka. Budeme je poznávat podle zvuku, stop na PC. Vycházky s plněním různých úkolů

 

 • Společenské hry

Stolní hry - Člověče, nezlob se. Stolní fotbal. Cink. Double

 

       Vychovatelky: Lenka Purašová a Eva Kulmanová      

 

 

Plán činností na měsíc prosinec 2022 – 1.oddělení

 

6.12. – Mikulášská nadílka - čertovská stezka spojená s překvapením

20.12. – zpívání s Aničkou (13:00-14:00)

  5.12. – 19.12. - Projekt: „Čertoviny ve školní družině“

Společenská výchova

 • Adventní čas – povídání si s dětmi o vánočních tradicích a zvycích.
 • Mikulášské a čertovské básničky, nácvik na mikulášskou nadílku
 • Povídání o Mikulášovi (legenda)

Týdenní projekt: „Čertoviny ve školní družině“  

 • Hry, soutěže – čertovský bowlink, skoky v pytlích
 • Výroba čertů a andělů z barevných papírů a čtvrtek
 • Povídání si o čertech, ukázky na interaktivní tabuli
 • Čertovské rejdění - podle vybranných písniček.
 • Pracovní listy

Hudebně - pohybová činnost

 • Zpívání vánočních písniček a koled
 • Poslech vánočních koled
 • Taneční hra na sochy                            

Pracovně-technická činnost

 • Vánoční dílna – výroba vánočních přáníček
 • Výroba dárků pro rodinné příslušníky,

Přírodovědná činnost

 • Vycházky spojené s pozorováním změn v přírodě v zimním období. Vycházka za zvířátky – půjdeme s dětmi do lesa odnést zvířátkům nějaké dobroty.   

Výtvarná činnost

 • Vybarvování obrázků s vánoční tématikou, vánočních stromečků a ozdob.
 • Vybarvování četovských omalovánek
 • Malá výtvarná soutěž     
 •                                                                                                                                                                                                   Tělovýchovná činnost                                                                                                                                                                  Hry a soutěže v tělocvičně. V případě příznivého počasí hry na zahradě.

Rekreačné odpoledne

 • Vycházky
 • Četba knihy „Žofinka Ofinka“
 • Společné klidové hry na koberci

                    

        Vychovatelky: Lenka Purašová a Eva Kulmanová                                          

 

            

Plán na měsíc listopad 2022 – 1. oddělení

Společenská výchova

Zdokonalujeme správné stolování, hygienické návyky a sebeobsluhu.

11.11. Svátek svatého Martina – seznámení dětí s legendou o Martinovy

                                                 -  pranostiky, pracovní listy                                                                                                                                                                                                             

Ostatní činnosti 

 Projekt „Podzim“

 Několikadenní projekt:Hrátky s draky“- malování, výroba, soutěže, básničky,       

                                                                  -  dokreslování obrázků

Výtvarná činnost

Vybarvování předtištěných podzimních obrázků, barvy podzimu – hra s barvou (pozadí na podzimní obrázky), vybarvování dráčků, obtisky listů, přírodnin, vytváření obrázků v přírodě z nalezených přírodnin.

Pracovně – technická činnost

Podzimní tvoření-výroba podzimních stromů, výroba duchů z papírových tácků, růžičky z javorových listů, výroba papírových dráčků. Výroba na vánoční jarmark, spolupráce s paní učitelkami.

Přírodovědná činnost

Přírodovědné vycházky, pozorování podzimní přírody, změny v tomto období. Sběr různých přírodnin. Poznáváme stromy podle listů a plodů.

Vlastivědná činnost + dopravní činnost

Povídání si o důležitých budovách v obcích. Vycházka-seznámení se s těmito budovami v obci Byšice. Znalost dopravních značek v obci. Plnění různých úkolů.

Tělovýchovná činnost

Pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu, míčové a společné hry na školní zahradě i v tělocvičně, sportování na školním hřišti.

Společenské,stolní a didaktické hry

 

Vychovatelky: L. Purašová a Eva Kulmanová                                                               

Plán činností na měsíc říjen 1. oddělení 2022

 

„Podzimníček " – celodružinový projektový den – 25.10. od 13.00 do 15.00hod.

     Společenská výchova

 • Věnujeme se a navazujeme na návyky, které si děti přinesly ze školky, jak se chováme ve školní jídelně (správně sedíme u stolu, správně používáme příbor, nemluvíme s plnou pusou…).  

Ostatní činnosti 

Pokračování v projektu „Týden s Večerníčkem“

Pracovně – technická + výtvarná činnost  

 • Práce s papírem - výroba a malování papírových vlaštovek.  
 • Výtvarná soutěž nejlepší papírová vlaštovka  
 •  Vlaštovkiádasoutěž o nejdelší let papírové vlaštovky  
 • 10. „DEN STROMŮ“ – péče o družinový smrček, stromky a keře vysázené na školní zahradě,
 • Halloweenské řádění - výroba, malování, podvečerní tvoření s rodiči (dlabání dýní), strašidelná stezka.

Dopravní činnost

 • důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci. Připomenutí pravidel silničního provozu, chůze po chodníku. Určování dopravních značek v okolí školy.

Přírodovědná činnost 

 • Vycházky po okolí. Vybarvování podzimních předtištěných obrázků.   

Tělovýchovná činnost   

 • Každý den pobyt venku. Sportování a dovádění na školní zahradě. Vycházky spojené s pohybovými hrami a soutěžemi.

Středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2022 - Podzimní prázdniny     

 Pátek 28. 10. – Státní svátek

 

     Vychovatelky: Purašová Lenka a Kulmanová Eva

 

Plán na měsíc září 2022 – 1.oddělení

Společenská výchova

 • Naše škola není bludiště -poznáváme naší školu, zjišťujeme, kdo všechno ve škole pracuje a kde ho najdeme.
 • Seznamujeme se s novými kamarády, s danými pravidly v kolektivu školní družiny, učíme se slušnému chování k sobě navzájem. Společné hry.
 • Poučení žáků  o hygienických opatřeních – mytí rukou, desinfekce, nošení roušek, o chování a bezpečnosti při všech činnostech školní družiny, při přecházení do školní jídelny a při společném stravování. Postupně seznamujeme žáky s vnitřním řádem školní družiny.
 • Vedeme žáky k samostatnosti, k dodržování základních hygienických  návyků a pravidel ve školní družině i v jídelně.

Různé činnosti

Zahájení týdenního projektu: "PLODY PODZIMU" (ovoce)                        

Soutěže – „Sběr podzimního ovoce“(papírové šablony) „Rozmanitost chutí“(ochutnávání podzimního ovoce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 • Výtvarná činnost                                                                                                                                                             Malování obrázků s podzimní plody (ovoce). Hra s barvami dle fantazie žáků.Ilustrace obrázků k četbě knihy - "Letadélko Káně". Spojování a vybarvování plodů podzimu.                             
 • Pracovně-technická činnost                                                                                                                                              Výroba jablíček s červíkem, ježečka s jablíčkem z barevných papírů a čtvrtek.
 • Týden s Večerníčkem                                                                                                                                                     Malování, čtení, skládání puzzlí, večerníčkové pexeso, vyrábění záložek, skládání papírových čepic. Závěr projektu „večerníčkova stezka“ - hledání ztracených večerníčkových pohádek. V případě špatného počasí – pohádkový rej v malé tělocvičně.
 • Dopravní činnost                                                                                                                                                           Bezpečná cesta do školy, ze školy – učíme žáky správně přecházet přes vozovku, základní pravidla silničního provozu, pravidla chůze po chodníku. Dopravní značky v okolí školy
 • Tělovýchovná činnost    

          Míčové a pohybové aktivity. Společné hry a soutěže na školní zahradě i v tělocvičně. Vycházky.

         Sportovní soutěž: „Nejlepší družstvo“

 

        Vychovatelky: Lenka Purašová a Eva Kulmanová

Historie

Projekty

Vize

Kontakty

Komenského 200, 277 32 Byšice

 • dummy +420 315 696 219

 • sbor.: +420 315 602 024

 • dummy skola@zsbysice.cz

Škola v projektech

Search