Vize naší školy 2020+

OSOBNOST - ODPOVĚDNOST - UČENÍ PRO BUDOUCNOST

Kalendář událostí

prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální události

Žádné události

Třída 3.B

Ročník: 2021 / 2022

Třídní učitelka:  Mgr. Jaroslava Vorlová  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Český jazyk - Září - v září je naším cílem zopakování učiva 2. ročníku - druhy vět, psaní ú,ů,u, abeceda, spodoba, slovní druhy

Říjen - Žák rozezná a vyhledá slova opačného významu, dokáže doplnit a přiřadit slova souřadná, nadřazená a podřazená, uvede příklady slov opačných. Dokáže vypravovat podle obrázkové osnovy, zvládne popis osoby. 

Listopad - Pamětně zvládně vyjmenovaná slova po B a L. Oddůvodní jejich pravopis a dokáže je vyhledat v textu. 

Matematika - Září - V září je cílem zopakování a utužení učiva z druhého ročníku - sčítání a odčítání v oboru 0-100, násobilka 1-5, základní pojmy z geometrie. Dokáže násobit a dělit v oboru násobilky 6 a 7.

Říjen - dokáže násobit a dělit v oboru násobilky 8 a 9. Bude správně zaokrouhlovat dvojciferná čísla. V geometrii dokáže určit vzájemnou polohu dvou přímek - rovnoběžky, různoběžky.

Listopad - dokáže řešit slovní úlohy na sčítání, odčítání, násobení a dělení. Zvládne sčítat a odčítat dvojcifrná čísla s přechodem přes desítku. Zvládne písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel.

Prvouka - Září - dokáže samostatně vyprávět o obci, ve které žije. Orientuje se podle plánku obce, dokáže popsat mělnický region a popsat regionální památky. 

Říjen - dokáže vyhledat informace o životě v současnosti a minulosti regionu. Vybere vhodná místa pro hru a tráveí volného času, uvede možná nebezpečí i způsoby, jak jim čelit. Zvládne bezpečné chování v rizikovém prostředí v silničním provozu. Pozná základní dopravní značky.

Listopad - Dokáže se orientovat podle mapy v krajině, určí světové strany, pozná barvy na mapách. Seznámí se se symboly České republiky. Zvládne určit rozdělení České republiky na menší územní a správní celky.

 

 

Historie

Projekty

Vize

Kontakty

Komenského 200, 277 32 Byšice

  • dummy +420 315 696 219

  • sbor.: +420 315 602 024

  • dummy skola@zsbysice.cz

Škola v projektech

Search