Vize naší školy 2020

OSOBNOST - ODPOVĚDNOST - UČENÍ PRO BUDOUCNOST

Kalendář událostí

květen 2022
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Aktuální události

Žádné události

Třída 1.B

Ročník: 2021 / 2022

Třídní učitelka:  Mgr. Jaroslava Vorlová  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Český jazyk

Už z nás jsou skoro čtenáři a v jarních měsících se ještě naučíme pár posledních písmenek. V měsíci březnu si přidáme písmenka s háčkem - č,ž,ř. Také se naučíme písmenka B, které nás možná trošku pozlobí, protože si ho velmi často pletou děti s D. To ale určitě zvládnem. V měsíci dubnu si přidáme písmenka Ch, F, G a také ď,ť,ň. Budeme už číst také krátké články a vypravovat jejich obsah. V květnu dokončíme slabiky dě,tě,ně, di,ti,ni. Potom už nám zůstanou jenom tři poslední písmenka Q,W a X. V druhé polovině května a v červnu už budeme jenom procvičovat čtení, opakovat písmenka, číst krátké pohádky ze třetího dílu slabikáře. Budeme se také učit nové básničky a říkanky. 

V písance se zaměříme v březnu na psaní písmen k,š,r,c, ou,eu,au. V dubnu nás čeka psací h,b,č,ž,ř,ch,f a g. Tím zakončíme všechna malá písmenka a v měsíci květnu začneme psát velká písmena. Vše to určitě zvládneme a potom už budeme opět jenom procvičovat a procvičíme si také psaní nových spojení dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě.

Matematika - Od měsíce března budeme probírat řadu čísel v oboru 10-20. Postupně se naučíme posloupnost celé řady, psaní čísel, porovnávání čísel a trošku těžší pro nás bude pochopení seskupení desítky a zbývajících jednotek. Budeme také počítat předměty, vytvářet soubory předmětů podle zadání a čísla rozkládat. Od dubna už budeme sčítat a odčítat čísla ve druhé desítce bez přechodu přes desítku. Zopakujeme si hodiny, strukturu dne, týdne, měsíce, roku. V geometrii si vysvětlíme pojmy krychle, kvádr, koule, válec. 

V květnu se zaměříme na jednotky délky, hmotnosti a objemu, budeme poměřovat úsečky a rozkládat čísla - tím se budeme připravovat na sčítání čísel s přechodem přes desítku. 

Prvouka - v měsíci březnu se zaměříme na zdraví, výživu a stavbu lidského těla. Budeme si vypravovat o zdravém jídelníčku, úrazech a nemocech, které nás mohou potkat. V březnu a dubnu s příchodem jara se zaměříme na jarní rostliny, živočichy, kteří mají na jaře svá mláďata, změny v přírodě. V květnu si připomeneme roční obdoby, hodiny a v červnu si budeme vypravovat o zemi, ve které žijeme, o příchodu léta a nastávajících prázdninách. 

český jazyk

Budeme se učit další písmenka a na Vánoce si už dokážeme přečíst jednoduchou knížku. V prosinci dostaneme také slabikář a budeme si v něm hodně číst. Z písmenek se v prosinci naučíme N,V,Z. K tomu už také budeme poznávat malá písmenka a číst slova s těmito písmenky. V lednu a únoru budeme pokračovat s písmeny D,K,Š,R,C a H. K velkým písmenkům se také naučíme malá tiskací písmenka. K samotným písmenkům se ještě naučíme číst slova s dvojhláskami AU, EU a OU. Při čtení budeme používat zásady správného dýchání a také budeme dávat pozor na odlišování dlouhých a krátkých samohlásek. 

V hodinách českého jazyka se také budeme učit básničky, říkadla a budeme si vypravovat pohádky a dramatizovat je. Budeme také vyprávět o tom, co jsme četli a jak jsme tomu rozuměli.

Začneme psát do písanky nová písmena - e,u,i,l,m,s,p,t,j,n,v,z,d. Procvičovat na diktátech a opisu vět nebo slov. 

 

Matematika

Nadále budeme procvičovat sčítání v oboru 0-6. Postupně si do konce února přidáme další čísla a to 7,8,9. Budeme počítat příklady v učebnici, na pracovních listech a budeme počítat také v soutěži na řady. Procvičíme také sčítání pomocí počítadel, kostiček a na číselné ose. Svoje matematické schopnosti budeme rozvíjet na slovních úlohách a na obrázkovém počítání. V geometrii poznáme už bez chyb trojúhelník, čtverec a obdélník. Přidáme se ještě tělesa - válec, krychly a kvádr. Také se naučíme rozeznávát hodiny a určovat čas. 

Prvouka

V měsíci proinci nám začíná další roční období - zima. Budeme si vypravovat o zimním počasí, sportech, přírodě. Také se nám blíží Vánoce a tak přidáme ještě vánoční zvyky a tradice. V lednu si něco řekneme o péči o zvířátka v zimě, krmení ptáčků a také se zapojíme do sčítání ptáků na krmítku. V únoru si budeme vypravovat o lidském zdraví, správné výživě a osobní hygieně. Naučíme se sestavit si zdravý jídelníček.

Historie

Projekty

Vize

Kontakty

Komenského 200, 277 32 Byšice

  • dummy +420 315 696 219

  • sbor.: +420 315 602 024

  • dummy skola@zsbysice.cz

Škola v projektech

Search