Vize naší školy 2020+

OSOBNOST - ODPOVĚDNOST - UČENÍ PRO BUDOUCNOST

Kalendář událostí

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Aktuální události

Žádné události

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní psycholog Mgr. Ing. Jan Čapek je přítomný ve škole každý
čtvrtek od 9.00 do 17.00.
Schůzky po telefonické nebo e-mailové domluvě.
telefon:
603 859 626

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.     nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní psycholog poskytuje psychologické poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům v oblastech výchovy a vzdělávání a osobnostního rozvoje. Jedná se jak o individuální, tak skupinové psychodiagnostické činnosti.
Více o činnosti  na vlastním webu: https://jancapek.webnode.cz/skolni-psycholog/

 • péče o žáky se SVP a zodpovědnost za tvorbu IVP.
 • metodická podpora TU při tvorbě PLPP
 • spolupráce s PPP a SPC
 • vedení písemné evidence dětí se SVP
 • zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky pro žáky se SVP a mimoř. nadaných
 • řešení výchovných problémů žáků – přístupu k učení, sestavení IVP (ind. vých. program)
 • poradenství k volbě povolání, spolupráce s IPS, aktuální informace k přijímacímu řízení
 • individuální konzultace rodičů a žáků
 • pravidelné konzultační hodiny – pondělí 12-15.00h

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • sestavení a koordinace minimálního preventivního programu školy
 • metodické vedení ostatních pedagogů v oblasti prevence rizikového chování
 • prevence rizikového chování – záškoláctví, šikana, závislosti…
 • řešení výchovných problémů – rizikového chování, sestavení IVP (ind. vých. program)
 • individuální konzultace rodičů a žáků
 • spolupráce s OSPOD

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Eva Janíčková - speciální pedagog

 • zajištění předmětu speciálně pedagogické péče - zaměření na oblasti řečových obtíží, specifických poruch učení, rozvoj grafomotoriky, reedukace, percepčních dovedností, rozvoj sluchového vnímaní atd.
 • pedagogická intervence žáků - podpora vzdělávání žáků v předmětech, kde selhává, doučování žáků, posílení strategií učení
 • úprava školního prostředí - zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů (komunikace s TU, s PPP, část pomůcek nákup na reedukaci a část pro TU)
 • pedagogická diagnostika žáků
 • individuální konzultace rodičů a žáků (spojené s pedagogickou intervencí a diagnostikou)
 • spolupráce s PPP a SPC – (konzultace s PPP )
 • kooperace s ostatními pedagogickými pracovníky zajišťujícími poradenské služby

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Dana Štrojsová - školní koordinátor ŠVP - činnosti v oblasti práce se žáky se SVP

 • úprava obsahů a výstupů vzdělávání – konzultace, kontrola a metodická podpora TU při tvorbě IVP
 • pedagogická intervence žáků - podpora vzdělávání žáků v předmětech, kde selhává, doučování žáků, posílení strategií učení
 • individuální konzultace rodičů a žáků (spojené s pedagogickou intervencí)

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PEDAGOGICKÉ INTERVENCE ŽÁKŮ - DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ

 • pedagogická intervence žáků - podpora vzdělávání žáků v předmětech, kde selhávají,  posílení strategií učení
 • individuální konzultace rodičů a žáků (spojené s pedagogickou intervencí)
 • doučování žáků - podpora žáků v předmětech, kde selhávají

Skupiny intervencí a doučování jsou domluveny vždy na začátku pololetí školního roku.

 

Historie

Projekty

Vize

Kontakty

Komenského 200, 277 32 Byšice

 • dummy +420 315 696 219

 • sbor.: +420 315 602 024

 • dummy skola@zsbysice.cz

Škola v projektech

Search