Vize naší školy 2020+

OSOBNOST - ODPOVĚDNOST - UČENÍ PRO BUDOUCNOST

Kalendář událostí

únor 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Aktuální události

Žádné události

Školní družina - 1. oddělení

 

Plán činností na měsíc leden 2023 – 1. oddělení

 • Společenská výchova                                                                                                                                                       Přivítání se s dětmi po prázdninách. Povídání si o prožití vánočních prázdnin a vánočních svátků. Co mi udělalo největší radost pod vánočním stromečkem   pantomima. Tři králové: vyprávění legendy.                                                                                    
 • Vícedenní projekt:“Tři králové ve ŠD“    
 • Legenda vyprávění, pohádka na PC – Chaloupka na vršku  „Jak to bylo na Tři krále“
 • Projekt se prolíná těmito činnostmi – výtvarná, hudebně-pohybová, pracovně-technická, tělovýchovná + společenská výchova

     Závěr projektu - malá královská hostina (datum bude upřesněn)

 • Výtvarná činnost + pracovně-technická činnost                                                                                                                    Výroba tří králů, královské koruny. Vybarvování omalovánek Tří králů.                                                                                     Zimní obrázky. 
 • Sněhový sochař a malíř-stavby ze sněhu, malování do sněhu (v případě vhodných sněhových podmínek)
 • Hudebně – pohybová činnost
 • Koleda Tří králů (společně se naučíme slova)
 • Taneční hra na královské hostině – královské sochy
 • Taneční soutěž
 • Tělovýchovná činnost                                                                                                      
 • Společné královské hry v tělocvičně(chytaná v kruhu, kdo honí.)    
 • Různé soutěže a hry venku. V případě vhodných sněhových podmínek – hrátky na sněhu, stavění sněhuláků – soutěž
 • Pohybové hry na školní zahradě  

                                                                                                                                                                                                                            Týdenní projekt: "Tam a zpátky za zvířátky"                                                                                                                                          Ukázky obrázků zvířátek žijících v přírodě. Poznávání zvířátek podle zvuků, podle stop. Malování zvířátek, vybarvování                      předtištěných obrázků. Písničky a tanečky.                                                                                                                                              Vycházka do Byšického lesa, odneseme zvířátkům nějaké dobroty (kukuřice, mrkev, jablka ..) 

        

       Vypracovaly Lenka Purašová a Eva Kulmanová

 

 

Plán činností na měsíc prosinec 2022 – 1.oddělení

 

6.12. – Mikulášská nadílka - čertovská stezka spojená s překvapením

20.12. – zpívání s Aničkou (13:00-14:00)

  5.12. – 19.12. - Projekt: „Čertoviny ve školní družině“

Společenská výchova

 • Adventní čas – povídání si s dětmi o vánočních tradicích a zvycích.
 • Mikulášské a čertovské básničky, nácvik na mikulášskou nadílku
 • Povídání o Mikulášovi (legenda)

Týdenní projekt: „Čertoviny ve školní družině“  

 • Hry, soutěže – čertovský bowlink, skoky v pytlích
 • Výroba čertů a andělů z barevných papírů a čtvrtek
 • Povídání si o čertech, ukázky na interaktivní tabuli
 • Čertovské rejdění - podle vybranných písniček.
 • Pracovní listy

Hudebně - pohybová činnost

 • Zpívání vánočních písniček a koled
 • Poslech vánočních koled
 • Taneční hra na sochy                            

Pracovně-technická činnost

 • Vánoční dílna – výroba vánočních přáníček
 • Výroba dárků pro rodinné příslušníky,

Přírodovědná činnost

 • Vycházky spojené s pozorováním změn v přírodě v zimním období. Vycházka za zvířátky – půjdeme s dětmi do lesa odnést zvířátkům nějaké dobroty.   

Výtvarná činnost

 • Vybarvování obrázků s vánoční tématikou, vánočních stromečků a ozdob.
 • Vybarvování četovských omalovánek
 • Malá výtvarná soutěž     
 •                                                                                                                                                                                                   Tělovýchovná činnost                                                                                                                                                                  Hry a soutěže v tělocvičně. V případě příznivého počasí hry na zahradě.

Rekreačné odpoledne

 • Vycházky
 • Četba knihy „Žofinka Ofinka“
 • Společné klidové hry na koberci

                    

        Vychovatelky: Lenka Purašová a Eva Kulmanová                                          

 

            

Plán na měsíc listopad 2022 – 1. oddělení

Společenská výchova

Zdokonalujeme správné stolování, hygienické návyky a sebeobsluhu.

11.11. Svátek svatého Martina – seznámení dětí s legendou o Martinovy

                                                 -  pranostiky, pracovní listy                                                                                                                                                                                                             

Ostatní činnosti 

 Projekt „Podzim“

 Několikadenní projekt:Hrátky s draky“- malování, výroba, soutěže, básničky,       

                                                                  -  dokreslování obrázků

Výtvarná činnost

Vybarvování předtištěných podzimních obrázků, barvy podzimu – hra s barvou (pozadí na podzimní obrázky), vybarvování dráčků, obtisky listů, přírodnin, vytváření obrázků v přírodě z nalezených přírodnin.

Pracovně – technická činnost

Podzimní tvoření-výroba podzimních stromů, výroba duchů z papírových tácků, růžičky z javorových listů, výroba papírových dráčků. Výroba na vánoční jarmark, spolupráce s paní učitelkami.

Přírodovědná činnost

Přírodovědné vycházky, pozorování podzimní přírody, změny v tomto období. Sběr různých přírodnin. Poznáváme stromy podle listů a plodů.

Vlastivědná činnost + dopravní činnost

Povídání si o důležitých budovách v obcích. Vycházka-seznámení se s těmito budovami v obci Byšice. Znalost dopravních značek v obci. Plnění různých úkolů.

Tělovýchovná činnost

Pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu, míčové a společné hry na školní zahradě i v tělocvičně, sportování na školním hřišti.

Společenské,stolní a didaktické hry

 

Vychovatelky: L. Purašová a Eva Kulmanová                                                               

Plán činností na měsíc říjen 1. oddělení 2022

 

„Podzimníček " – celodružinový projektový den – 25.10. od 13.00 do 15.00hod.

     Společenská výchova

 • Věnujeme se a navazujeme na návyky, které si děti přinesly ze školky, jak se chováme ve školní jídelně (správně sedíme u stolu, správně používáme příbor, nemluvíme s plnou pusou…).  

Ostatní činnosti 

Pokračování v projektu „Týden s Večerníčkem“

Pracovně – technická + výtvarná činnost  

 • Práce s papírem - výroba a malování papírových vlaštovek.  
 • Výtvarná soutěž nejlepší papírová vlaštovka  
 •  Vlaštovkiádasoutěž o nejdelší let papírové vlaštovky  
 • 10. „DEN STROMŮ“ – péče o družinový smrček, stromky a keře vysázené na školní zahradě,
 • Halloweenské řádění - výroba, malování, podvečerní tvoření s rodiči (dlabání dýní), strašidelná stezka.

Dopravní činnost

 • důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci. Připomenutí pravidel silničního provozu, chůze po chodníku. Určování dopravních značek v okolí školy.

Přírodovědná činnost 

 • Vycházky po okolí. Vybarvování podzimních předtištěných obrázků.   

Tělovýchovná činnost   

 • Každý den pobyt venku. Sportování a dovádění na školní zahradě. Vycházky spojené s pohybovými hrami a soutěžemi.

Středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2022 - Podzimní prázdniny     

 Pátek 28. 10. – Státní svátek

 

     Vychovatelky: Purašová Lenka a Kulmanová Eva

 

Plán na měsíc září 2022 – 1.oddělení

Společenská výchova

 • Naše škola není bludiště -poznáváme naší školu, zjišťujeme, kdo všechno ve škole pracuje a kde ho najdeme.
 • Seznamujeme se s novými kamarády, s danými pravidly v kolektivu školní družiny, učíme se slušnému chování k sobě navzájem. Společné hry.
 • Poučení žáků  o hygienických opatřeních – mytí rukou, desinfekce, nošení roušek, o chování a bezpečnosti při všech činnostech školní družiny, při přecházení do školní jídelny a při společném stravování. Postupně seznamujeme žáky s vnitřním řádem školní družiny.
 • Vedeme žáky k samostatnosti, k dodržování základních hygienických  návyků a pravidel ve školní družině i v jídelně.

Různé činnosti

Zahájení týdenního projektu: "PLODY PODZIMU" (ovoce)                        

Soutěže – „Sběr podzimního ovoce“(papírové šablony) „Rozmanitost chutí“(ochutnávání podzimního ovoce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 • Výtvarná činnost                                                                                                                                                             Malování obrázků s podzimní plody (ovoce). Hra s barvami dle fantazie žáků.Ilustrace obrázků k četbě knihy - "Letadélko Káně". Spojování a vybarvování plodů podzimu.                             
 • Pracovně-technická činnost                                                                                                                                              Výroba jablíček s červíkem, ježečka s jablíčkem z barevných papírů a čtvrtek.
 • Týden s Večerníčkem                                                                                                                                                     Malování, čtení, skládání puzzlí, večerníčkové pexeso, vyrábění záložek, skládání papírových čepic. Závěr projektu „večerníčkova stezka“ - hledání ztracených večerníčkových pohádek. V případě špatného počasí – pohádkový rej v malé tělocvičně.
 • Dopravní činnost                                                                                                                                                           Bezpečná cesta do školy, ze školy – učíme žáky správně přecházet přes vozovku, základní pravidla silničního provozu, pravidla chůze po chodníku. Dopravní značky v okolí školy
 • Tělovýchovná činnost    

          Míčové a pohybové aktivity. Společné hry a soutěže na školní zahradě i v tělocvičně. Vycházky.

         Sportovní soutěž: „Nejlepší družstvo“

 

        Vychovatelky: Lenka Purašová a Eva Kulmanová

Historie

Projekty

Vize

Kontakty

Komenského 200, 277 32 Byšice

 • dummy +420 315 696 219

 • sbor.: +420 315 602 024

 • dummy skola@zsbysice.cz

Škola v projektech

Search