Vize naší školy 2020+

OSOBNOST - ODPOVĚDNOST - UČENÍ PRO BUDOUCNOST

Kalendář událostí

prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální události

Žádné události

Školní družina - 1. oddělení

 

         Plán činností na měsíc prosinec 2023 – 1.oddělení

 

5.12. – Čertí nadílka - čertovská stezka spojená s překvapením

21.12. – zpívání vánočních koled v doprovodu Aničky Čejkové                         5.12. – Projekt: „Čertoviny ve školní družině“

Společenská výchova

 • Adventní čas – povídání si s dětmi o vánočních tradicích a zvycích.
 • Mikulášské a čertovské básničky, nácvik na čertí nadílku
 • Povídání o Mikulášovi

Týdenní projekt: „Čertoviny ve školní družině“  

 • Hry, soutěže – čertovský bowlink, skoky v pytlích
 • Výroba čertů a andělů z barevných papírů a čtvrtek
 • Povídání si o čertech, ukázky na interaktivní tabuli
 • Čertovské rejdění - podle vybranných písniček.
 • Pracovní listy

Hudebně - pohybová činnost

 • Zpívání vánočních písniček a koled
 • Poslech vánočních koled
 • Taneční hra na sochy                                   

Pracovně-technická činnost

 • Vánoční dílna – výroba vánočních přáníček
 • Výroba dárků pro rodinné příslušníky

Přírodovědná činnost

 • Vycházky spojené s pozorováním změn v přírodě v zimním

          období. Vycházka za zvířátky – půjdeme s dětmi do lesa odnést

           zvířátkům nějaké dobroty   

Výtvarná činnost

 • Vybarvování obrázků s vánoční tématikou, vánočních stromečků a ozdob.
 • Vybarvování četovských omalovánek
 • Malá výtvarná soutěž

Tělovýchovná činnost                                                                                                                                                                           Hry a soutěže v tělocvičně. V případě příznivého počasí hry na zahradě.

Rekreačné odpoledne

 • Vycházky
 • Četba knihy „Žofinka Ofinka“
 • Společné klidové hry na koberci

                    

        Vychovatelky: Lenka Purašová a Eva Kulmanová                                         

 

Plán na měsíc listopad 2023 – 1. oddělení

8.11. Halloweenské řádění-projektové odpoledne

Společenská výchova

Zdokonalujeme správné stolování, hygienické návyky a sebeobsluhu. Seznámení dětí s legendou o Martinovi – pranostiky (11.11. Svátek svatého Martina)                                                                                                                                                                                                         

Ostatní činnosti: 

 Několikadenní projekt: „Svatý Martin“ malování, výroba, pracovní listy, dokreslování obrázků

Zahájení projektu „Podzim-PODZIMNÍČEK“

Výtvarná činnost

Vybarvování předtištěných podzimních obrázků, barvy podzimu – hra s barvou (pozadí na podzimní obrázky), obtisky listů, přírodnin, vytváření obrázků v přírodě z nalezených přírodnin.

Pracovně – technická činnost

Podzimní tvoření-výroba podzimních stromů, výroba svatomartinské husy, podzimní obrázky,

růžičky z javorových listů, výroba na vánoční jarmark, spolupráce s třídními učitelkami.

Přírodovědná činnost

Přírodovědné vycházky, pozorování podzimní přírody, změny v tomto období. Sběr různých přírodnin. Poznáváme stromy podle listů a plodů.

Vlastivědná činnost + dopravní činnost

Povídání si o důležitých budovách v obcích. Vycházka-seznámení se s těmito budovami v obci Byšice. Znalost dopravních značek v obci. Plnění různých úkolů.

Tělovýchovná činnost

Pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu, míčové a společné hry na školní zahradě i v tělocvičně, sportování na školním hřišti.

Společenské,stolní a didaktické hry

Vychovatelky: L. Purašová a Eva Kulmanová                                                              

                                                                            

 

 

Plán činností na měsíc říjen 1. oddělení 2023    

Podzimní prázdniny - čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2023

22. 10. „DEN STROMŮ“

Společenská výchova

 • Věnujeme se a navazujeme na návyky, které si děti přinesly ze školky, jak se chováme ve školní jídelně (správně sedíme u stolu, správně používáme příbor, nemluvíme s plnou pusou…).  

 Ostatní činnosti

Pokračování v projektu „Týden s Večerníčkem“ – dokončení soutěže ve hře pexeso, výroba večerníčkové záložky

„Večerníčkova stezka“závěr projektu

Pracovně–technická činnost

 • Výroba obrázků s houbami
 • Výroba papírových vlaštovek
 • Stavby na pískovišti – soutěž, rozvoj fantazie
 • Výroba papírových dýní

Soutěže

Vlaštovkiáda soutěž o nejdelší let papírové vlaštovky  

Nejlepší stavitelstavby ze stavebnic, stavby na pískovišti

Nejpovedenější dýní

Výtvarná činnost

 • Vybarvování podzimních předtištěných obrázků.   
 • Hra s podzimními barvami – pozadí k houbovým obrázkům
 • Vybarvování a malování dýní

Dopravní činnost

 • důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci. Připomenutí pravidel silničního provozu, chůze po chodníku. Určování dopravních značek v okolí školy.

Přírodovědná činnost 

 • Vycházky po okolí. Pozorování změn v přírodě v období podzimu. Poznávání a určování hub dle atlasu, PC  

Tělovýchovná činnost   

 • Každý den pobyt venku. Sportování a dovádění na školní zahradě. Vycházky spojené s pohybovými hrami a soutěžemi.

 

Vychovatelky: Brabencová Lenka a Kulmanová Eva

 

Plán na měsíc září 2023 – 1.oddělení

Společenská výchova

 • Naše škola není bludiště - poznáváme naší školu, zjišťujeme, kdo všechno ve škole pracuje a kde ho najdeme.
 • Seznamujeme se s novými kamarády, s danými pravidly v kolektivu školní družiny, učíme se slušnému chování k sobě navzájem. Společné hry.
 • Poučení žáků   o chování a bezpečnosti při všech činnostech školní družiny, při přecházení do školní jídelny a při společném stravování. Postupně seznamujeme žáky s vnitřním řádem školní družiny.
 • Vedeme žáky k samostatnosti, k dodržování základních hygienických návyků a pravidel ve školní družině i v jídelně.

Různé činnosti

Zahájení týdenního projektu: "PLODY PODZIMU" (ovoce)                       

Soutěže – „Sběr podzimního ovoce“(papírové šablony) „Tajemství chutí“(ochutnávání podzimního ovoce)                                                                                                                                                    

 • Výtvarná činnost                                                                                                                                Malování obrázků s podzimní plody (ovoce). Hra s barvami dle fantazie žáků. Ilustrace obrázků k četbě knihy. Spojování a vybarvování plodů podzimu.                             
 • Pracovně-technická činnost                                                                                                           Výroba jablíček s červíkem (trhaná technika). Zavařování (jablka,hrušky, barvy, obtisky). Výroba srdíček pro Klaudiánovu nemocnici v Mladé Boleslavi.
 • Týden s "Večerníčkem" Malování, čtení, skládání puzzlí, večerníčkové pexeso, vyrábění záložek, skládání papírových čepic. Závěr projektu „večerníčkova stezka“ - hledání ztracených večerníčkových pohádek. V případě špatného počasí – pohádkový rej v malé tělocvičně
 • Přírodovědná činnost

          Vycházky spojené s pozorováním přírody, poznáváním přírodnin a práce s nimi. Roční                  období – jejich znaky.  Pracovní listy.

 • Dopravní činnost  Bezpečná cesta do školy, ze školy – učíme žáky správně přecházet přes vozovku, základní pravidla silničního provozu, pravidla chůze po chodníku. Dopravní značky v okolí školy
 • Tělovýchovná činnost                                                                                                                     Míčové a pohybové aktivity. Společné hry a soutěže na školní zahradě i v tělocvičně. Vycházky. Sportovní soutěže

          Vychovatelky: Lenka Brabencová a Eva Kulmanová

Historie

Projekty

Vize

Kontakty

Komenského 200, 277 32 Byšice

 • dummy +420 315 696 219

 • sbor.: +420 315 602 024

 • dummy skola@zsbysice.cz

Škola v projektech

Search