Vize naší školy 2020+

OSOBNOST - ODPOVĚDNOST - UČENÍ PRO BUDOUCNOST

Kalendář událostí

únor 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Aktuální události

Žádné události

Školní družina - 2. oddělení

 

Turnaj v kuželkách - soutěž ve družstvu i jednotlivci

"Naše rodina"- rodiče, prarodiče, jejich zaměstnání

"Hádání - hlavy lámání" - doplňovačky, kvízy, hlavolamy

Společná akce ŠD - Zábavné sportovní odpoledne

 

 • Pracovně – technická činnost

 Práce s modelínou – zimní tvoření – sněhuláci, zimní sport

Zimní město – práce s vatou a barevným papírem

Sněhulák z dýhy a jiné zimní tvoření.

 

 • Výtvarná činnost

 Kresba obrázku – Tři králové, vybarvování omalovánek

Paní Zima – spojovačky  a doplňovačky se zimním tématem

 

 • Společenská činnost

 Tři králové – pohádka na interaktivní tabuli – Chaloupka na vršku –

 „Jak to bylo na Tři krále“. Čtení příběhu, povídání.

„Hádání – hlavy lámání“ – doplňovačky, kvízy, hlavolamy

„Naše rodina“ – povídání o rodičích a prarodičích. Jejich povolání – Hra na řemesla. Vyplnění PL – Moje rodina.

 

 • Tělovýchovná činnost

 Pohybové hry před školní jídelnou a na zahradě školy (dle počasí).

Turnaj v kuželkách.

Zábavné sportovní odpoledne – společná akce ŠD.

 

 • Didaktické a společenské hry

 Fotbálek, Double, Města, Počáteční písmeno, lego, seva, autíčka, Kostka plná vědomostí apod.

 

Vychovatelka: J. Navrátilová                                                                                                                                          

Mikuláš ve školní družině  - mikulášská nadílka spojená s čertí stezkou – 6.12.                                                           

Čertovský týden- výroba čertíka, čertovské  sportování a úkoly  (1. – 7.12.)                            

Advent - vánoční čas (výroba dárečku a přáníčka, zpívání vánočních koled)

 

 • Pracovně – technická a výtvarná činnost

Mikulášské, andělské a čertovské tvoření

Vybarvování omalovánek  - Mikuláš a čertíci, vánoční čas

Výroba vánočního přáníčka a dárečku – Embasování, vonná sůl.

 

 • Tělovýchovná činnost

 Pohybové hry na prolézačkách na školní zahradě nebo před školní jídelnou (dle počasí).

Hry v malé tělocvičně – čertovské soutěžení

 

 • Přírodovědná činnost

Vycházka po obci – pozorování zimní přírody, změny počasí, vzhled stromů a  keřů, krmítka a krmení ptáčků v zimě. Oblékaní v zimním počasí.

 

 • Společenská a hudební činnost

Advent – vánoční čas, zvyky během adventu, povídání, čtení, poslech audio vánočních pohádek, zhlédnutí pohádky Z chaloupky na vršku.  

Vánoční zpívání ve družině - zpívání vánočních koled a písniček (za doprovodu elekt. pianina).

 

Vychovatelka 2. oddělení: J. Navrátilová               

"Svatý Martin" - projektový den (četba příběhu, pranostiky, omalovánky)

"Den bez aut" (14.11.) - Projekt: Dopravní výchova (Koláž – dopravní prostředky)

Listopadové sportování - soutěže v malé tělocvičně nebo na zahradě školy.

 

 • Společenská výchova

Projekt – „Svatý Martin“ – četba příběhu . Jaké se vážou pranostiky k Martinovi

 • Dopravní výchova

Projekt - Den bez aut  (14.11.) – zopakování základních pravidel chodce na vozovce a dopravní značky, rozdělení dopravních prostředků,  výroba koláže – dopravní prostředky nebo výroba dopravních značek.

 • Pracovně – technická činnost

Výroba koláže – dopravní prostředky nebo výroba dopravních značek

Skládání z papíru – lodička a parník.

Začínáme vyrábět na vánoční jarmark.

 • Výtvarná činnost

Dopravní prostředky – omalovánky i vlastní kresba dětí

Svatý Martin - omalovánky

 • Tělovýchovná činnost

Pohybové hry na školní zahradě nebo před školní jídelnou -  skákání přes lano, prolézačky, skluzavka, fotbal, samostatka, házení kroužkem, houpačky apod. (dle počasí).

Sportování v malé tělocvičně- míčové hry.

 • Společenské a didaktické hry

Double, pexeso, Černý Petr, Prší, stavby ze stavebnic lego, seva, duplo Kostka plná vědomostí apod.

 

Vychovatelka: J. Navrátilová                                           

Sportování "se zvířátky" - soutěž ve družstvech (račí běh, slepičí krok, žabí skok,

                                                                                       kočičí mrštnost, apod.)

"Podzimníček " – celodružinový projektový den – 25.10. od 13.00 do 15.00hod.

 

 • Pracovně – technická činnost

 

Skládání a lepení – barevné listy podzimu.

Práce s modelínou – modelování podzimního ovoce a hub (jablka,hrušky, švestky).

Práce s přírodninami – listy, šípek, kuličky, větvičky apod. - Skládání obrazce na zahradě školy.

 

 • Dopravní činnost

Vycházka po obci – poznáváme dopravní značky v okolí školy. Jaká pravidla musíme dodržovat.

Chodec na vozovce - jeho chování, dodržování pravidel.

Cyklista – vybavení kola, helma apod.

 

 • Tělovýchovná činnost

Pohybové hry na školní zahradě nebo před školní jídelnou -  míčové hry – samostatka, vracečka, skákání přes lano, prolézačky, lanová dráha, skluzavka, fotbal, houpačky

(dle počasí).

Soutěž ve skákání přes lano – jednotlivci

Sportování "se zvířátky" - soutěž ve družstvech

 

 • Výtvarná činnost

Omalovánky – podzimní tématika a dopravní prostředky.

Kresba – Podzimní strom – práce s vodovkami a temperou, lepení vyřezaných listů barvy podzimu.

 

 • Vlastivědná činnost

Vycházka po obci, seznámení s obcí, důležité instituce v obci.

 

 • Didaktické a společenské hry

 

Vychovatelka 2. oddělení: J. Navrátilová                         

Plán na měsíc září  2022 - 2. oddělení – 2.AB

 

Poznáváme naši obec - vycházka po obci, soutěž "Nejlepší pozorovatel"

Projekt – „Družina plná hub“ (práce s atlasem hub, ukázka hub z lesa, malování a skládání, povídání o houbách, pracovní listy, četba příběhu – Nezbedné houby))

 

 • Společenská činnost

Přivítání dětí ve školní družině, seznámení s dětmi.

Poučení o chování a bezpečnosti ve školní družině, jídelně, na školní zahradě a v prostorách před školní jídelnou.

Seznámení s hygienickými opatřeními – mytí rukou, desinfekce, roušky apod.

Manipulace s hračkami, bezpečnost při hrách a soutěžích.

 

 • Tělovýchovná činnost

Pohybové hry na školní zahradě nebo před školní jídelnou -  skákání přes lano, prolézačky, lanová dráha, skluzavka, fotbal, míčové hry, houpačky apod. (vše dle počasí).

 

 • Výtvarná činnost

Kresba – „ Kde jsem byl/a o prázdninách“ (pastelky, voskovky)

Vlastní kresba – Jedlé a jedovaté houby v lese.

Omalovánky - houby

 

 • Pracovně – technická činnost

Stavby ze stavebnic – Lego, Duplo apod. – výstavka ve třídě

Práce s vodovkami a brčkem – „Gumáky v kaluži vody“.

„Košík plný hub“ – práce s temperou, barvení, stříhání, lepení.

 

Vychovatelka 2. oddělení: J. Navrátilová                                                                   

                                                                           

Historie

Projekty

Vize

Kontakty

Komenského 200, 277 32 Byšice

 • dummy +420 315 696 219

 • sbor.: +420 315 602 024

 • dummy skola@zsbysice.cz

Škola v projektech

Search