Vize naší školy 2017

Kvalitní vzdělávání
pro úspěšnou budoucnost našich žáků

Kalendář událostí

červenec 2018
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Aktuální události

02 čec 2018;
12:00AM
HLAVNÍ PRÁZDNINY
02 čec 2018;
12:00AM
HLAVNÍ PRÁZDNINY
02 čec 2018;
12:00AM
HLAVNÍ PRÁZDNINY

Formuláře

Word Plánovaná absence - uvolnění žáka - 1. stupeň

Word Plánovaná absence - uvolnění žáka - 2. stupeň

Word Plánovaná absence - Žádost zákonného zástupce o dlouhodobé uvolnění žáka (na hory, k moři)

WordOmluvenka ze ŠD

Word Samostatný odchod žáka do ŠJ - 1. stupeň - žádost

Word Samostatný odchod žáka do ŠJ - 2. stupeň - žádost

Word Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Word Žádost o uvolnění z předmětu

Word Žádost o dodatečný odklad školní docházky

Word Formulář - posudek o zdravotní způsobilosti - škola v přírodě, lyžařský výcvik, tábor

Word Žádost o pokračování ve školní docházce - pro žáky, kteří dosáhly 10 let povinné školní docházky

Word Žádost o přijetí ke školní docházce (přestup z jiné školy)

Word Žádost - odhlášení ze školy

Word Žádost o individuální vzdělávací plán

Word Žádost o komisionální přezkoušení

Word Odvolání proti nepřijetí na střední školu (vzor dopisu)

Word Informace o vydání zápisového lístku Středočeským krajemStředočeský kraj - webové stránky s informacemi

Word Žádost o vydání opisu / stejnopisu vysvědčení

 

Stejnopisem vysvědčení se vydává za ztracené, poškozené vysvědčení. Rozumíme jím opis prvopisu s využitím údajů v třídním výkazu. Vyhotovuje se na tiskopisu platném v době vydání prvopisu. Není-li tento tiskopis k dispozici, vyhotoví se na jiném vhodném tiskopisu.

Opisem rozumíme kopii vysvědčení provedenou na základě předloženého originálu. Vystavuje ho i matrika.

Za opis /stejnopis vysvědčení je stanoven poplatek 100Kč. Úhrada je v hotovosti do pokladny školy.

Historie

Projekty

Vize

Kontakty

Komenského 200, 277 32 Byšice

  • dummy +420 315 696 219

  • sbor.: +420 315 602 024

  • dummy skola@zsbysice.cz

Škola v projektech

Image

Search