Vize naší školy 2017

Kvalitní vzdělávání
pro úspěšnou budoucnost našich žáků

Kalendář událostí

červenec 2018
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Aktuální události

02 čec 2018;
12:00AM
HLAVNÍ PRÁZDNINY
02 čec 2018;
12:00AM
HLAVNÍ PRÁZDNINY
02 čec 2018;
12:00AM
HLAVNÍ PRÁZDNINY

Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog poskytuje psychologické poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům v oblastech výchovy a vzdělávání a osobnostního rozvoje. Jedná se jak o individuální, tak skupinové psychodiagnostické činnosti:

 • diagnostika a depistáž
 • konzultační, poradenské a intervenční práce
 • metodická práce a vzdělávací činnost

Více o činnosti a konzultační hodiny na vlastním webu:

http://www.psycholog-bysice.estranky.cz/

 • péče o žáky se SVP a zodpovědnost za tvorbu IVP.
 • metodická podpora TU při tvorbě PLPP
 • spolupráce s PPP a SPC
 • vedení písemné evidence dětí se SVP
 • zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky pro žáky se SVP a mimoř. nadaných
 • řešení výchovných problémů žáků – přístupu k učení, sestavení IVP (ind. vých. program)
 • poradenství k volbě povolání, spolupráce s IPS, aktuální informace k přijímacímu řízení
 • individuální konzultace rodičů a žáků
 • pravidelné konzultační hodiny – pondělí 12-15.00h
 • sestavení a koordinace minimálního preventivního programu školy
 • metodické vedení ostatních pedagogů v oblasti prevence rizikového chování
 • prevence rizikového chování – záškoláctví, šikana, závislosti…
 • řešení výchovných problémů – rizikového chování, sestavení IVP (ind. vých. program)
 • individuální konzultace rodičů a žáků
 • spolupráce s OSPOD

Mgr. Eva Janíčková - speciální pedagog

 • pedagogická intervence žáků – reedukační, kompenzační a stimulační činnosti, doučování žáků
 • úprava školního prostředí - zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů (komunikace s TU, s PPP, část pomůcek nákup na reedukaci a část pro TU)
 • pedagogická diagnostika žáků
 • individuální konzultace rodičů a žáků (spojené s pedagogickou intervencí a diagnostikou)
 • spolupráce s PPP a SPC – (konzultace s PPP )
 • kooperace s ostatními pedagogickými pracovníky zajišťujícími poradenské služby

Mgr. Dana Štrojsová - školní koordinátor ŠVP - činnosti v oblasti práce se žáky se SVP

 • úprava obsahů a výstupů vzdělávání – konzultace, kontrola a metodická podpora TU při tvorbě IVP
 • pedagogická intervence žáků – reedukační, kompenzační a stimulační činnosti, doučování žáků
 • individuální konzultace rodičů a žáků (spojené s pedagogickou intervencí)

Martina Eklová

 • pedagogická intervence žáků - doučování žáků
 • individuální konzultace rodičů a žáků (spojené s pedagogickou intervencí)

Historie

Projekty

Vize

Kontakty

Komenského 200, 277 32 Byšice

 • dummy +420 315 696 219

 • sbor.: +420 315 602 024

 • dummy skola@zsbysice.cz

Škola v projektech

Image

Search