Vize naší školy 2020

OSOBNOST - ODPOVĚDNOST - UČENÍ PRO BUDOUCNOST

Kalendář událostí

listopad 2020
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Aktuální události

Žádné události

Účast žáků 1. stupně ve škole od 25. 5.

Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 má být žákům 1. stupně umožněn nepovinný pobyt ve školách formou školních skupin po maximálně 15 dětech.

Dle sdělení MŠMT nejde o klasickou výuku. Věnujte prosím pozornost manuálu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz ZŠ". Dohled nad žáky ve školních skupinách mohou vykonávat asistentky pedagoga, případně vyučující s nižším úvazkem v hlavních předmětech (Tv, Vv) a v odpoledních hodinách vychovatelky. Přítomní žáci budou vypracovávat stejné úkoly, které ostatní budou nadále plnit z domova. Pedagogové dále povedou on-line výuku z domova. Skupina bude celý den v jedné učebně, případně na školní zahradě. Sportovní aktivity v tělocvičně a mimo areál školy nejsou možné. Mísení skupin není dovoleno. Ranní družina nebude poskytována. Škola bude vést evidenci o docházce žáků do skupin. Omlouvání nepřítomnosti je stejné jako v případě běžné výuky. Zákonní zástupci žáků musí čestným prohlášením doložit, že dítě není rizikové a nežije ve společné domácnosti s ohroženou osobou. Předběžně počítáme s provozem školy včetně ŠD od 7.55 do 16.00. Obědy budou zajištěny ve školní jídelně. Prosíme všechny rodiče žáků 1. stupně o vyplnění krátkého online dotazníku.

Podmínky účasti ve školních skupinách v budově školy:

  1. Dodržování stanovených pravidel - manuál MŠMT Ochrana zdraví a provoz ZŠ - (pečlivě prostudujte). Např. přijít do školy v roušce, mít s sebou nejméně jednu náhradní roušku a sáček na roušku, mít roušku mimo třídu. Dodržovat určené rozestupy 2m. Mýt si a dezinfikovat si ruce po vstupu do budovy a o každou přestávku. Vstup do školy není dovolen doprovázejícím osobám atd. Škola bude dodržování těchto pravidel důsledně vyžadovat.
  2. Vyplnění čestného prohlášení. Čestné prohlášení bude nutné odevzdat při prvním vstupu do budovy. Bez tohoto prohlášení není přítomnost žáka v budově školy možná.
  3. Vyjádření zájmu k účasti ve školních skupinách nejpozději do 18. 5. 2020 do 10.00 – vyplnit on-line dotazník. Žáka nelze zařadit do skupiny později, než k 25.5.2020

Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili, že za těchto podmínek dají své dítě do školy do školní skupiny.

Děkujeme

František Viktorin, ředitel

Historie

Projekty

Vize

Kontakty

Komenského 200, 277 32 Byšice

  • dummy +420 315 696 219

  • sbor.: +420 315 602 024

  • dummy skola@zsbysice.cz

Škola v projektech

Search